Het plan

Graag nemen wij u stapsgewijs mee in ons plan.

Terrassen
De uitgebreidere Corona terrassen geven Ootmarsum een goede uitstraling en zijn in de zomer maanden dan ook zeker wenselijk om de bezoekersstroom goed te kunnen accommoderen. Deze willen we dan ook graag tijdens het seizoen behouden. Buiten het seizoen kan dit terug naar de situatie zoals we die voor de pandemie kennen met eventuele uitbreidingsmogelijkheden op het moment dat het centrum is afgesloten voor verkeer.

Fietsenstalling
Inmiddels een uitvoerig besproken onderwerp. Het centrum heeft behoefte aan een goed uitgeruste fietsenstalling. Ons inziens is dit een bewaakte fietsenstalling: Al dan niet middels een fysieke beveiliger, videobewaking of mechanische bewaking. Wij denken hierbij aan een uitvoering gelijk aan het succesvolle ontwerp in Oldenzaal; zij het dan wel uitgebreid met de mogelijkheid om ook de e-bikes op te laden. Wij stellen hier drie plekken voor: één op het Kerkplein (links achter de kerk, zodat zichtlijnen vrij blijven), één bij het Hulsinkplein en één op de Smithuisstraat ter hoogte van het openlucht museum. Hier is reeds het oude kassahuisje van het openluchtmuseum aanwezig welke wellicht dienst kan doen als ruimte voor de bewaker.

Parkeren
Een onderwerp waar vele meningen over zijn, maar goed moet worden gekeken naar wat noodzakelijk is. Wij zijn van mening dat om het centrum leefbaar te houden het van grootbelang is dat er parkeervoorzieningen moeten blijven bestaan in het centrum. Ootmarsum is nu uniek door de mix aan voorzieningen, recreatie, kunst, dienstverlening en gespecialiseerde detailhandel. We moeten er voor waken dat we eigen inwoners van buiten het schilgebied (Oost- en Westwal) en van omliggende buurtschappen/plaatsen op natuurlijke manier gaan weren uit het centrum. Het terugkeren van de blauwe zone zoals we die kende is hierbij essentieel. In die hoedanigheid wijzen we u ook graag op het koopstromen onderzoek 2019 voor het belang van inwoners als klant in het centrum en bijvoorbeeld de column van Daphne Deckers van 9 oktober j.l. welke aangeeft wat het belang is van een goed bereikbaar centrum (Link).  Laten we ook niet vergeten dat Ootmarsum op dit moment in de top 5 staat van middelgrote Twentse steden met betrekking tot vitaliteit. Een resultaat waar we best trots op mogen zijn, maar wat we ook graag zo willen houden! In die hoedanigheid is het ook van groot belang dat voorzieningen als de weekmarkt en de Simon en Judas Kerk bereikbaar blijven.

Uiteraard worden we geconfronteerd met een toenemend aantal inwoners in het centrumdeel. Dat hier op dit moment geen gedegen parkeervoorzieningen voor zijn, beseffen we ons ook. Daarom willen we het huidige vergunningshoudersparkeren graag uitbreiden met de parkeerplaatsen aan de binnenkant van de Oost- en Westwal. De buitenring van de Oost- en Westwal willen wij behouden voor vrij parkeren voor bovengenoemde bezoekers: niet zijnde toeristen, wel zijnde mensen die goed de weg kennen en iets langer in het centrum moeten zijn. Wij gaan er vanuit dat er op deze manier weer een gezonde doorstroomfunctie op de wal komt, waarbij ook bewoners weer gewoon ongedwongen kunnen parkeren.  Wij zijn van mening dat door het instellen van voorgenoemde parkeermaatregelen de balans tussen wonen, werken en recreëren weer in ere wordt hersteld. 

Bewegwijzering
Een van de allerbelangrijkste speerpunten uit ons programma is bewegwijzering. Wij willen door middel van duidelijke Schiphol-achtige bebording bezoekers bij voorbaat verwijzen naar voorzieningen als de Stadsweide met overlopen naar de parkeerplaatsen als aan de Smithuisstraat, Ad fontes etc. Daarbij is ons doel al op vroegtijdige manier aan te geven dat langdurig parkeren in het centrum niet mogelijk is en dat dag parkeren op slechts enkele minuten lopen van het centrum mogelijk is. Ons idee is dat hierdoor het centrum automatisch autoluwer wordt omdat er afdoende wordt afgevangen aan de invalswegen van Ootmarsum.

Handhaving
Uiteraard heeft handhaving in dit plan de hoogste prioriteit. De kern van welk plan dan ook is handhaving. Hier is binnen de Gemeente Dinkelland echt werk aan de winkel, veel van de huidige problemen hadden ons inziens kunnen worden voorkomen door effectieve handhaving.

Uitwerking
Voor een goede indruk hebben wij het één en ander verwerkt in een plattegrond. Deze ziet u hier: