Het proces

Hieronder geven wij graag weer welke stappen wij genomen hebben:

Datum:Actie:
24 maart 2021Nieuwsbrief naar ondernemers mbt informatieavond gemeente
22 april 2021Nieuwsbrief naar ondernemers mbt Centrumplan (be)leefbaar Ootmarsum
1 juni 2021Ingesproken tijdens commissievergadering Omgeving en Economie
15 juni 2021Nieuwsbrief naar ondernemers mbt Centrumplan (be)leefbaar Ootmarsum
28 juni 2021Aanbieden eerste petitie tegen voorgenomen parkeerbesluit
29 juni 2021Zienswijze ingediend tegen voorgenomen parkeerbesluit
Juli/Aug/SeptGesprekken gevoerd op individuele basis met ondernemers, inwoners, politieke partijen en belangenorganisaties
12 oktober 2021Alternatief plan gepresenteerd aan ondernemers en unaniem ondersteund door alle aanwezigen
18 oktober 2021O.F.O. plan gepresenteerd aan Stadsberaad, Locatieraad en VVV/STOFD, instemming gekregen van alle partners, aanvullingen ontvangen
10 november 2021O.F.O plan gepresenteerd aan Wethouder Brand in samenwerking met Stadsberaad, Locatieraad en VVV/STOFD
10 november 2021Presentatie O.F.O. plan aan publiek middels artikel in TC Tubantia.
17 november 2021Presentatie van gemeente aan O.F.O, Stadsberaad, Locatieraad en VVV/STOFD van gemeente plan
26 november 2021Schriftelijke update aan Gemeenteraad en College van Burgermeester en Wethouders.